MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ILI PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA U TIMU T1 HMP


Radno mjesto


NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; sezonski
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
19.6.2019.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
Opis posla: medicinska sestra pomaže pri liječenju i njegovanju bolesnih i drugih osoba kojima je potrebna zdravstvena pomoć


Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje
 
NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:
 
Medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik sestrinstva u Timu T1
 
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj
Mjesto rada: Novalja
Radni odnos: na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja turističke sezone
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 
 • srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • odobrenje za samostalan rad,
 • položen stručni ispit,
odnosno
 
 • završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje,
medicinska sestra/tehničar opće njege,
 
 • odobrenje za samostalan rad
ILI
 
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva,
 • odobrenje za samostalan rad.
 
 
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
 • zamolbu,
 • životopis,
 • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
 • preslika diplome odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege,
 • važeće odobrenje za samostalan rad.
 
Izabrani kandidat dužan je dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
 
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s obveznom naznakom za koji natječaj se kandidat prijavljuje.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
 • pismena zamolba: Vile Velebita 15, 53 000 Gospić