KUHAR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
5 godina
Opis poslova: priprema i kuhanje obroka, održavanje urednim radnog prostora.
Razina obrazovanja sukladno čl. 24.  Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) - SSS.
Poželjna je sanitarna iskaznica i potvrda o položenom higijenskom minimumu.
Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi treba priložiti: dokaze o stručnoj spremi, radnom stažu, domovnicu i životopis, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi:  kazneni postupak, presliku važeće sanitarne iskaznice i položenog tečaja higijenskog minimuma ako ih kandidat ima
Probni rad u trajanju od 6 mjeseci
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Isključivo pisana  zamolba - predaja poštom ili osobno na adresu vrtića: Zagreb, Remetinečka cesta 5b.

Poslodavac


Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU
  • osobni dolazak: REMETINEČKA CESTA 5B, ZAGREB
  • pismena zamolba: Remetinečka cesta 5b, Zagreb