EKONOM/KA-VOZAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2019.
21.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Opis poslova: nabava i dostava hrane u područne objekte.
Razina obrazovanja sukladno čl. 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) - SSS.
Obavezna vozačka dozvola i poželjna sanitarna iskaznica i položen tečaj higijenskog minimuma.
Radno iskustvo poželjno, ali nije uvjet.
Prema čl. 24. i čl. 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Prijavi treba priložiti: dokaze o stručnoj spremi,  elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz postojanja/nepostojanja radnog staža, presliku sanitarne iskaznice ako je kanidat ima, potvrdu o položenom higijenskom minimumu, domovnicu i životopis, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi:  kazneni postupak, preslika vozačke dozvole
U roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Mjesto rada: Zagreb, Remetinečka cesta 5b i područni objekt Ivana Bone Bolice 27.
Isključivo pisana  zamolba - predaja poštom ili osobno na adresu vrtića: Zagreb, Remetinečka cesta 5b.
Kandidati koji sudjeluju u natječajnom postupku dozvoljavaju Dječjem vrtiću „Leptirić Lu“ obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja i realizacije ovog natječaja.

Poslodavac


Dječji vrtić LEPTIRIĆ LU
  • osobni dolazak: REMETINEČKA CESTA 5B, ZAGREB
  • pismena zamolba: Remetinečka cesta 5b, Zagreb