PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA - PRIPRAVNIK/CA


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
2
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.6.2019.
24.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Traži se pripravnik
Kandidati moraju zadovoljavati uvjete sukladno Potpori za obavljanje pripravništva.
 
Kandidati su dužni dostaviti:
Zamolbu
Životopis (vlastoručno potpisan)
preslik domovnice
preslik osobne iskaznice
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome)
potvrdu o dužini trajanja obrazovanja i prosjek  ocjena
Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak 
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju.
Ustanova pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti osobni intervju.
Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, uz naznaku „Natječaj za pripravništvo“.
Natječaj je otvoren od 14.06.2019. do 24.06.2019. godine.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na Natječaj se mogu javiti pristupnici oba spola.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Županijskoj bolnici Čakovec da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Bolnice, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Županijska bolnica Čakovec pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja.
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Rezultati Natječaja će biti objavljeni na internetskoj stranici Županijske bolnice Čakovec.
 
Broj: 01-1967/2019.
 

Poslodavac


ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC
  • pismena zamolba: NA ADRESU BOLNICE