ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


STUBIČKE TOPLICE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.9.2019.
17.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
1 godinu
Na temelju članka 36. Statuta Dječjeg vrtića ZVIREK (KLASA:601-07/19-01/01,URBROJ:2113-27-04-            19-5, od 17.06.2019.) i Odluke (KLASA:112-01/19-01/08, URBROJ:2113-27-04-19-3) sa 19. sjednice             Upravnog vijeća održane 28.08.2019. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ZVIREK objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto (m/ž)
 
Raspisuje se natječaj za zapošljavanje:
                       - 1 odgojitelj (m/ž), na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za roditeljski i godišnji odmor

Za odgojitelja se mogu javiti kandidati koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
  • razina obrazovanja – viša ili prvostupanjska (stručni prvostupnik predškolskog odgoja-baccalaurea), visoka (mag.praesc.educ.)
  • položeni stručni ispit
Radnik(ca) se prima u radni odnos uz probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati su dužni priložiti:
  • molbu
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
  • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
  • dokaz da ne postoje okolnosti iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju, ne starije od 30 dana (izvornik)
  • životopis

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave kandidata na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom vrtića - Dječji vrtić ZVIREK, Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice, s naznakom „Za natječaj-odgojitelj predškolske djece“, „Ne otvaraj“, te imenom, prezimenom i adresom kandidata, preporučenom pošiljkom.

Prijava mora stići na adresu vrtića najkasnije do 17.09.2019. godine do 15,00 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranici vrtića u roku od 30 (trideset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


Dječji vrtić ZVIREK
  • pismena zamolba: Mlinarska cesta 34, Stubičke Toplice