UČITELJ / UČITELJICA KEMIJE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
15.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
NATJEČAJ
 
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
Učitelj kemije, 1  izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci
Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola
 
Uvjeti:
            Prema Zakonu  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/2008, 86/2009., 92/2010. , 105/2010. isp.,90/2011., 16/2012.,  86/2012. , 94/13., 152/14. , 7/17.i 68/2018.)
           Uz prijavu na natječaj dostaviti:  životopis, dokaz o državljanstvu, diplomu o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,  uvjerenje nadležnog suda  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa učitelja kemije.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu Škole u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA KMAN-KOCUNAR
pismena zamolba: BENKOVAČKA 10, 21000 SPLIT