Pronađeno oglasa: 188 za pojam SURADNIK

rezultata po stranici:
  sortiranje:
STRUČNI / NA SURADNIK / CA
Mjesto rada: MIHOVLJAN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVIT GAJ Mihovljan
Rok za prijavu: 30.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: OZALJ
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA 'SLAVA RAŠKAJ'
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI SURADNIK / SURADNICA ZA EKONOMSKE POSLOVE

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: OPATIJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA
Rok za prijavu: 27.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA U ODSJEKU ZA KEMIJU I MIKROBIOLOGIJU

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu
Rok za prijavu: 30.8.2019.
STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG-PRIPRAVNIK ( M / Ž)
Mjesto rada: ZADAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA I TRGOVAČKA ŠKOLA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / ICA - KNJIŽNIČAR / KA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: GORNJOGRADSKA GIMNAZIJA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
NOVINAR / KA SURADNIK / ICA PRIPRAVNIK / CA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 3
Poslodavac: Hrvatska radiotelevizija
Rok za prijavu: 29.8.2019.
NOVINAR / KA SURADNIK / ICA
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 5
Poslodavac: Hrvatska radiotelevizija
Rok za prijavu: 29.8.2019.
VIŠI / A STRUČNI / A SURADNIK / ICA ZA ŠKOLSTVO I PROJEKTE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
SURADNIK / SURADNICA ZA RAČUNOVODSTVENO ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Stručno osposobljavanje za rad

Mjesto rada: BEDEKOVČINA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ODGOJNI DOM BEDEKOVČINA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: DVOR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA DVOR
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK U NASTAVI / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: OŠTARIJE
Traženo radnika: 4
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA 'JOSIPDOL'
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA DEFEKTOLOG / INJA-LOGOPED / ICA
Mjesto rada: TUHELJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Osnovna škola LIJEPA NAŠA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: PLAŠKI
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA PLAŠKI
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: ŽAKANJE
Traženo radnika: 4
Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA ŽAKANJE
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: OGULIN
Traženo radnika: 3
Poslodavac: PRVA OSNOVNA ŠKOLA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI
Mjesto rada: ZAGORJE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PRVA OSNOVNA ŠKOLA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA (RED. BR. 31)
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA (RED. BR. 99)
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA (RED. BR. 166)
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA (RED. BR. 199)
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI / A SURADNIK / CA (RED. BR. 426)
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Rok za prijavu: 29.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Mjesto rada: BEDEKOVČINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
Rok za prijavu: 29.8.2019.
STRUČNI SURADNIK-PEDAGOG / STRUČNA SURADNICA-PEDAGOGINJA
Mjesto rada: SUPETAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA BRAČ-SUPETAR
Rok za prijavu: 30.8.2019.
POMOĆNIK / POMOĆNICA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SREDNJA ŠKOLA ZABOK
Rok za prijavu: 29.8.2019.