ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
10.12.2019.
15.12.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Odgojiteljski studij
  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE
Nije važno
Opis poslova:
- planira i programira rad prema propisima nadležnog ministarstva
- utvrđuje razvojne potrebe djece u starosti od godine dana do polaska u školu i organizira aktivnosti za njihovo zadovoljavanje
- priprema i realizira sakupljanje djece, zajedničke aktivnosti, radne aktivnosti u prijepodnevnom i poslijepodnevnom radu s djecom
- redovno prikuplja, priprema i izrađuje sredstva i potrebiti materijal za odgojno-obrazovni rad
- brine o ispravnosti inventara,održavanju postojećeg didaktičkog materijala i igračaka
- vodi pedagošku dokumentaciju prema propisima nadležnoj ministarstva
- vrši svakodnevnu trijažu, toaletu i kontrolu djece
- zajedno sa članovima stručnog tima radi na identifikaciji djece koja imaju teškoće u razvoju, te prema potrebi ostvaruje Program inkluzije djece s teškoćama u redovne skupine
- sistematski provodi pedagoško osmišljavanje prostora u kojem borave djeca, vodeći brigu o sigurnosnim, estetskim, higijensko-zdravstvenim i pedagoškim zahtjevima
- organizira i provodi aktivnosti vezane uz značajne datume iz života okoline (svečanosti, rođendani, izložbe radova, izleti, sportske aktivnosti i sl.)
- surađuje s roditeljima u različitim oblicima ( sastanci, radionice, individualne konzultacije, druženje, informativni razgovori)
- kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju, vodi evidenciju i stečeno znanje primjenjuje u radu
- surađuje sa članovima stručnog tima radi rješavanja uočenih problema u odgojnoj skupini, te na unapređivanju odgojno obrazovnog procesa
- surađuje sa zdravstvenim voditeljem, vezano uz prehranu, zdravlje i sigurnost djece
UVJETI za radno mjesto odgojitelj/ica su:
Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola;
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
2. dokaz o položenom stručnom ispitu,
3. životopis.
Prijave s traženom dokumentacijom s naznakom: „za natječaj – odgojitelj“, potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte vrtic.carobnasuma@gmail.com.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune neće biti razmatrane.
Po donošenju odluke o izboru, izabrani kandidati će biti obvezni priložiti sljedeće dokumente:
1. potvrda o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
2. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen (ne starije od šest mjeseci).

Poslodavac


Dječji vrtić Čarobna šuma
  • e-mailom: vrtic.carobnasuma@gmail.com