MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


BRKAČ-BERCAZ (S. PANCRAZIO), ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
Djelomično
7.6.2019.
22.10.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALNI RAD; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
Opis poslova: opća medinicska njega korisnika, davanje lijekova, vođenje dokumentacije, davanje terapije.
Uz zamolbu dostaviti:
- životopis,
- presliku dokaz o stručnoj spremi,,
- presliku potvrde o položenom stručnom ispitu,
- presliku odobrenja za samostalni rad,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - potvrdu HZMo o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- presliku vozačke dozvole,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) u izvorniku.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE MOTOVUN - CASA PER PERSONE ADULTE MONTONA
  • pismena zamolba: Brkač 28, 52424 MOTOVUN