SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


STRMEC, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
24.3.2020.
1.4.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br: 10/97, 107/07, 94/13), čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Slavuj“ te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića “Slavuj" od 04.11.2013. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Slavuj" na 31. sjednici održanoj 20. ožujka 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Dječjem vrtiću “Slavuj”, Strmec, te sukladno navedenoj odluci Dječji vrtić raspisuje
„NATJEČAJ“
za prijem u radni odnos:
1. 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za bolovanja< >https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)
Opis poslova i popis zadaća za traženo radno mjesto dostupno je u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slavuj“ objavljenom na mrežnoj stranici Vrtića.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom, dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama na adresu:
Dječji vrtić “Slavuj", Obrtnička 13, 10434 Strmec
s naznakom: „za natječaj - spremač/ica - zamjena za bolovanja“
ili putem e-maila: tajnistvo@dvslavuj.hr
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića.
O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke od strane Upravnog vijeća.

Poslodavac


Dječji vrtić Slavuj
  • pismena zamolba: Obrtnička 13, 10434 Strmec
  • e-mailom: tajnistvo@dvslavuj.hr