SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


KNIN, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
23.2.2021.
3.3.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
                   K  N  I  N
                
KLASA: UP-I 602-07/21-01/20
URBROJ:  2182/1-39-03-21-1
Knin,  22.2.2021.  godine
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
 
Na temelju članka 44.  Statuta Pučkog otvorenog učilišta Knin, ravnatelj Učilišta  raspisuje:
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos:
 
Spremačica, 1 (jedan) izvršitelj na pola radnog vremena, na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju do najduže tri mjeseca)


Uvjeti:
NSS (završena osnovna škola)

Potrebna dokumentacija:
  • zamolba,
  • životopis,
  • domovnica,
  • ovjerena preslika svjedodžbe/diplome (ili uvid u original) ,
  • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).
 
Na oglašena radna mjesta pod ravnopravnim uvjetima, mogu se javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja putem oglasa posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
 
Prijave s naznakom ''za natječaj'' dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):
 
Pučko otvoreno učilište Knin
4. gardijske brigade 11
22 300 Knin
 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u zakonskom roku.
Postupak prijema u radni odnos uključuje i intervju s kandidatima.
 

Poslodavac


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN
  • osobni dolazak: 4. GARDIJSKE BRIGADE 11, KNIN
  • pisana zamolba: 4.gardijske brigade 11, 22 300 Knin