ČISTAČ/ ČISTAČICA


Radno mjesto


KAMPOR, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
22.2.2021.
2.3.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Uvjeti:

               -  završena osmogodišnja škola

Uz prijavu za natječaj treba priložiti:

  • dokaz o državljanstvu
  • svjedodžba završene osnovne škole
  • privola

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:

Psihijatrijska bolnica Rab, Kampor 224, 51280 Rab,  s naznakom „za natječaj- navesti radno mjesto“. 

Kandidati su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog obavljanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Odluka o odabiru kandidata objavljuje se na internetskoj stranici i oglasnoj ploči bolnice.

O mjestu i vremenu testiranja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem.

Psihijatrijska bolnica Rab dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka (PRIVOLA). Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa te se neće koristiti u druge svrhe.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17 ) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

                                                                                                    Psihijatrijska bolnica Rab

22.02.2021.g.Poslodavac


PSIHIJATRIJSKA BOLNICA RAB