2. VOZAČ / VOZAČICA II ZA POTREBE SLUŽBE ZA TEHNIČKE POSLOVE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
24.2.2021.
4.3.2021.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno

Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos (m/ž)

 1. RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

2. vozač II za potrebe Službe za tehničke poslove- 1 izvršitelj

Uvjeti:

- KV vozač

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba
 • životopis
 • preslik svjedodžbe o završenoj školi
 • Za radno mjesto pod točkom 1 i 2 određen je probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca.

  Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima.

  Ukoliko se osoba javlja na Natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traženu dokumentaciju.

  KBC Split pridržava pravo dodatnih testiranja odnosno razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno na razgovor objavit će se na Web stranici KBC Split. Kandidati su dužni pratiti objave poziva za pisano testiranje odnosno razgovor na Web stranici KBC Split (rubrika: Natječaji/natječaji za posao).

  Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

  Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, kao i dokaz o načinu prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

  Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba br. 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu.

  KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, ne navodeći pritom razloge poništenja.

  Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja u Narodnim Novinama.“                                                                            Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
pisana zamolba: Vjekoslava Spinčića 1, Split