SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 126./12. i 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.), Osnovna škola DOBRI-Split, Kliška 25. raspisuje
N A T J E Č A J
za popunu radnih mjesta 
- spremačica- dva (2) izvršitelja/ica na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjena za djelatnice na bolovanju i traje do povratka na rad, a najdulje do 30. lipnja 2019. godine 
Uvjeti: kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
Uz pisanu prijavu  kandidati trebaju dostaviti sljedeće dokumente:
životopis, dokaz o stručnoj spremi; domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - ne stariju od šest (6) mjeseci.
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.
Dokaze koje je potrebno priložiti za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17)  potražiti na poveznici:
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Rok za prijavu: osam (8) dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole u zatvorenoj omotnici s naznakom „ za natječaj-spremačica– ne otvaraj “ 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DOBRI
pismena zamolba: KLIŠKA 25, 21000 SPLIT