DOMAĆICA


Radno mjesto


TISNO, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. br. 10/97 , 107/07 i 94/13), Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA „SPUŽVICA“, Tisno, raspisuje dana 11.09.2019.godine

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

DOMAĆICA - 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme
 
UVJETI za radno mjesto:

- domaćice,
- srednja stručna sprema,
- utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
- da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 
Uvjeti za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. br. 133/97), Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te Pravilniku o radu Dječjeg vrtića „Spužvica“ Tisno.
 
Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu:

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi - izvornik ili preslika,
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu
 
Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova , NN 82/08, 69/17)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DJEČJI VRTIĆ „SPUŽVICA“, Tisno , Put Luke 2 B,  UPRAVNO VIJEĆE VRTIĆA, s naznakom: „natječaj za domaćicu na određeno radno vrijeme – NE OTVARATI“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku.
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SPUŽVICA
  • pismena zamolba: Put Luke 2 B, Tisno