UČITELJ/UČITELJICA POVIJESTI


Radno mjesto


OROSLAVJE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
9.1.2019.
17.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12., 120/12., 16./17.) i članka 105. i 107. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.)  Osnovna škola Oroslavje, A. Mihanovića 6, Oroslavje dana 9.1.2019. objavljuje:
 
JAVNI POZIV
za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 
1. učitelj povijesti – za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno, puno radno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci -  1 izvršitelj
 
Uvjeti:  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine” br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 16./12., 86./12., 126/12., 94./13., 152./14., 7./17. i 68./18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  („Narodne novine“ br. 47/96. i 56/01.).
 
Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciji nezaposlenih 30 dana.
 
Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o stručnoj spremi
- presliku domovnice
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih
   30 dana
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)
 
Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Oroslavje.
Javni poziv otvoren je od 9.1.2019. do 17.1.2019. godine.
Prijave slati na adresu škole: Osnovna škola Oroslavje, A. Mihanovića 6, 49243 Oroslavje.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a izrazi koji se u ovom tekstu koriste za osobe, a u muškom su rodu, odnose se ravnopravno na oba spola.

Poslodavac


Osnovna škola Oroslavje
pismena zamolba: Antuna Mihanovića 6, Oroslavje