KLINIČKI PSIHOLOG / PSIHOLOGINJA ZA POTREBE KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
„Na temelju Odluke ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se 
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos (m/ž) 
 1. RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME
2.klinički  psiholog za potrebe Klinike za psihijatriju                                                                - 1 izvršitelj
Uvjeti:
 • VSS filozofski fakultet/ studij psihologije
 • diplomirani psihologili profesor psihologije
 • odobrenje za samostalni rad
 • poslijediplomski specijalistički studij 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba
 • životopis
 • preslik diplome o završenom fakultetu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • preslik dokaza o poslijediplomskom specijalističkom studiju
  Za radna mjesta pod točkom 1. i 2.  određen je probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima.
Ukoliko se osoba javlja na Natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traženu dokumentaciju.
KBC Split pridržava pravo dodatnih testiranja odnosno razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno na razgovor objavit će se na Web stranici KBC Split. Kandidati su dužni pratiti objave poziva za pisano testiranje odnosno razgovor na Web stranici KBC Split (rubrika: Natječaji/natječaji za posao). 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, kao i dokaz o načinu prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca. 
Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog Natječaja. 
Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba br. 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu. 
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja.
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja.“

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
pismena zamolba: SPINČIĆEVA 1, 21000 SPLIT