STRUČNI SURADNIK DEFEKTOLOG/STRUČNA SURADNICA DEFEKTOLOGICA


Radno mjesto


NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2018.
18.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na radno mjesto
STRUČNI SURADNIK/-ICA DEFEKTOLOG (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) u OŠ A.G. Matoša Novalja
Osoba koja se želi javiti na natječaj mora završiti diplomski sveučilišni studij te steći vrstu stručne spreme:
1. diplomirani defektolog
ili
1. učitelj razredne nastave – diplomirani defektolog
1. te steći potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a – pedagoške kompetencije (ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz natječaja, radni odnos se može zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja za defektologa, a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija).
Uz prijavu na natječaj priložiti:
• životopis
• osobna iskaznica – preslika
• dokaz o stručnoj spremi (diploma / potvrda sveučilišta) – preslika
• domovnica / elektronički zapis iz knjige državljana – preslika
• uvjerenje o nekažnjavanju (prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) ne starije od 6 mjeseci – izvornik
• elektronički zapis o radno pravnom statusu (HZMO) – izvornik
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.
Nakon izvršenog odabira, kandidat / kandidatkinja će dostaviti izvornike dokumenta na uvid.
Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škole. U slučaju da se natječaji ne objave istodobno, rok od 8 dana počinje teći od objave posljednjeg natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od  8 dana od dana donošenja odluke o prijemu radnika u radni odnos.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
Osnovna škola A.G. Matoša Novalja, Zeleni put 1, 53291 Novalja.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠA NOVALJA
pismena zamolba: OŠ A.G. Matoša Novalja, Zeleni put 1, 53291 Novalj