MEDICINSKA SESTRA /TEHNIČAR


Radno mjesto


ŠUMETLICA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
3.7.2019.
17.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
Nije važno
Na osnovu čl. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2019. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šakić, dr.med.spec.psih. raspisuje
 
                                                                                            NATJEČAJ
                                                                            za zasnivanje radnog odnosa
 

1.  MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR (m/ž)
-2 izvršitelja na neodređeno vrijeme, probni rad 6 (šest) mjeseci

 
Uvjeti:
- SSS, medicinska sestra/tehničar općeg smjera,
- Položen državni stručni ispit ili završen petogodišnji  program srednje škole,
- Odobrenje za samostalni rad,
- Poželjno znanje jednog stranog jezika,
- Prednost kandidatima sa radnim iskustvom.
 
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis                                                                                      - original
- završnu svjedodžbu srednje škole                                              - preslika
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (osim kandidata koji su završili petogodišnji program) - preslika
- odobrenje za samostalan rad                                                    - preslika
- domovnicu                                                                                 - preslika
- sanitarnu iskaznicu (ako ju kandidat posjeduje)                        - preslika
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)                    - original
- dokaz o radnom stažu (HZMO)                                                - original
 
Vlastoručno potpisane prijave podnose se u vremenu od 03.07.2019.godine do 17.07.2019. godine na adresu:
                      SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB
                                                         „SVETI RAFAEL“ STRMAC
                                       STRMAC NASELJE 4,  ŠUMETLICA, 35404 CERNIK
                                               (za natječaj – medicinska sestra/tehničar)
 
Dostavljena dokumentacija neće se vraćati. Nepotpune, nepotpisane te nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Bolnica zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.
Bolnica će nad prijavljenim kandidatima provesti pismena i usmena testiranja nad prijavljenim kandidatima.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Bolnici za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja i za javnu objavu imena i prezimena kandidata ukoliko bude izabran za prijem u radni odnos, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Specijalna bolnica Sveti Rafael Strmac jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Bolnice.
Odluka o odabranom kandidatu javno će biti objavljena na internetskoj stranici Bolnice www.bolnicasvetirafael.eu.

Poslodavac


SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC
  • pismena zamolba: STRMAC NASELJE 4, ŠUMETLICA, 35404 CERNIK