POMOĆNI/A RADNIK/CA U KUHINJI


Radno mjesto


ZAGREB
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
14.8.2019.
22.8.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Klinička bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos
za radna mjesta:
3. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI - 4 izvršitelja
Pod rednim brojem 3.
Uvjeti:
- završena osnovna škola, potrebna posebna zdravstvena sposobnost po Pravilniku o zdravstvenim pregledima osoba stavljenim pod nadzor radi sprečavanja zaraznih bolesti
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca.
Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
zamolbu, životopis, domovnicu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe), dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st.1. do 3.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17)
dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava – www.kbd.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava – www.kbd.hr.
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, može se provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju kao i psihološko testiranje.
Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave, na adresu poslodavca: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 6, s naznakom «za natječaj». Obavijest o izboru bit će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se kandidati prijavljuju na više od jednog radnog mjesta, trebaju priložiti i svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnose molbu.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, a natječajnu dokumentaciju nakon završetka natječajnog roka kandidati mogu podići u roku od 30 dana u Kadrovskoj referadi.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
  • pismena zamolba: Avenija Gojka Šuška br. 6, 10040 Zagreb