ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


DONJA STUBICA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
21.10.2019.
15.12.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN. 93/14. i 127/17.), članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje se JAVNI  POZIV za prijam sveučilišnog/e prvostupnika/ce ili magistra/e ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja na stručno osposobljavanje za rad na radnom mjestu odgojitelja bez zasnivanja radnog odnosa putem poticaja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 1  izvršitelja/ica.

Uvjeti su prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu je potrebno priložiti:
  • ŽIVOTOPIS
  • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u čl. 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja ovog javnog poziv
  • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela navedenihu čl.25.st3. Zakona o predškolskom odgojuiobrazovanju obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), izdano u tijeku trajanja ovog javnog poziva (preslika)
Elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Javni poziv vrijedi 8 dana od dana objave i na njega se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavaju propisane uvjete.

Prijave  s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Dječji vrtić Bubamara, Donja Stubica, Toplička 27/A – Javni poziv  za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
                                                                                                                                 
Javni poziv je objavljen na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bubamara, web stranici Dječjeg vrtića Bubamara i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 21.10.2019. godine.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
  • pismena zamolba: Toplička 27 a, Donja Stubica