VIŠI STRUČNI SAVJETNIK/VIŠA STRUČNA SAVJETNICA EKONOMIST/EKONOMISTICA


Radno mjesto


KOPAČEVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Kategorija B
4 godine
 
2. Viši stručni savjetnik za rad na projektima-ekonomist (I. vrsta)                  1 izvršitelj
            Uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija
 • četiri (4) godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na projektima
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • poznavanje rada na računalu (MS Office, internet)
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • probni rad šest (6) mjeseci
     Opis poslova i zadaća:
 
 • prati objavu međunarodnih projekata i predlaže sudjelovanje u projektima vezanim uz rad Ustanove,
 • priprema i izrađuje dokumentacije za međunarodne i ostale projekte te odgovara za njihovu pravovremenu izradu i slanje,
 • prati  propise vezane za svoje područje struke i sukladno njima postupa u svom djelokrugu posla,
 • odgovoran je za praćenje financijskog dijela projekata u kojima sudjeluje,
 • odgovoran je za pravovremeno i ispravno dostavljanje izvješća, sukladno propisanim projektnim pravilima,
 • dostavlja pododsjekeu računovodstva, uz naputak o postupanju, sve financijske dokumente (ugovore, račune, narudžbenice, i dr.) po kojima se u računovodstvu mora postupati,
 • aktivno sudjeluje u realizaciji projekata  i odgovoran je za  njihovo pravovremeno izvršenje,
 • surađuje s tajništvom i računovodstvom Ustanove vezano za financijski plan i plan nabave,
 • sudjeluje u pripremi i provedbi Godišnjeg programa,
 • sudjeluje u izradi Plana upravljanja Ustanove i svih revizija Plana,
 • radi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog,
 • za svoj rad odgovoran je voditelju projekta i rukovoditelju odsjeka.
 
 

Poslodavac


JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT