NASTAVNIK/NASTAVNICA EKONOMSKE GRUPE PREDMETA


Radno mjesto


OPATIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ
za popunu radnog  mjesta
 

1. nastavnik/ca ekonomske grupe predmeta

 - određeno  nepuno radno vrijeme
 20 sati nastave
 
          -  zamjena za bolovanje 
1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. 
Uz prijavu je potrebno priložiti (u izvorniku  ili  preslici):
 
- životopis,
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana,
 
Pravo na podnošenje prijave imaju ravnopravno osobe oba spola.
Ako kandidat /kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan /dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101.-106. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
 https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijava na natječaj uz obveznu dokumentaciju dostavlja se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Hotelijersko-turistička škola, Drage Gervaisa 2, 51410 Opatija, s naznakom „za Natječaj “.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
  • osobni dolazak: OPATIJA, DRAGE GERVAISA 2
  • najava na telefon: 051 271595
  • pismena zamolba: Drage Gervaisa 2, 51410 Opatija