VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA


Radno mjesto


GAREŠNICA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
6.12.2018.
14.12.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • ekonomija
 • računovodstvo
 • ekonomist

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

5 godina
Srednja škola „August Šenoa“  Garešnica, Kolodvorska 6, 43280 Garešnica
raspisuje  natječaj za radno mjesto:
 
1.  voditelj/ica računovodstva, neodređeno, puno radno vrijeme.
 
Uvjeti prema:
- Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi,
 
Posebni uvjeti:
 • visoka ili viša stručna sprema ekonomske struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u računovodstvu.
         Prednost ostvaruje osoba s radnim iskustvom u proračunskom računovodstvu.
   
  Uz pisanu zamolbu treba priložiti:
 • životopis
 • preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • potvrda o nepokretanju kaznenog postupka (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o najmanje 5 godina radnog iskustva u računovodstvu (potvrda HZMO o stažu).
        
Prednost ostvaruje osoba s radnim iskustvom u proračunskom računovodstvu.
 
Osobe koje se prijavljuju na natječaj, a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju
po posebnim propisima, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti 
sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.
 
Osobe koje  imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koja su objavljena na web stranici Ministarstva branitelja na poveznici:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
 Prijave s  dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom  u roku od 8 (osam) dana 
 od dana objave natječaja, s naznakom „ ZA NATJEČAJ“ na adresu:
 Srednja škola „August Šenoa“ Garešnica, Kolodvorska 6, 43280 Garešnica.
 
Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati.  
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice škole:www.ss-asenoa.hr

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA AUGUST ŠENOA
pismena zamolba: KOLODVORSKA 6, 43280 GAREŠNICA