STRUČNI SURADNIK U RAČUNOVODSTVU M/Ž


Radno mjesto


TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
15.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci radnog staža u zvanju za koje se obrazovala.

Završen specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke - smjer računovodstvo i revizija.
                    
Uz prijavu s životopisom kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: dokaz o stručnoj spremi (diploma), domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
 

Poslodavac


SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA 'BLAŽ JURJEV TROGIRANIN' TROGIR
pismena zamolba: Ul. dr.Franje Tuđmana 12, Trogir