UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA


Radno mjesto


MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1. UČITELJ/ICA TALIJANSKOG JEZIKA- Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+) 
 
UVJETI:
 
Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br.47/96 i 56/01) kandidat mora ispunjavati uvjete mjere HZZ-a
„Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)“.
 
 
Kandidati su dužni dostaviti:
 • prijavu za radno mjesto
 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili presliku potvrde o stečenoj stručnoj spremi)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • uvjerenje o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školi,
  prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
  (ne starije od 6 mjeseci)
 • uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi na evidenciji HZZ-a u trenutku prijave na natječaj
   
   
  Kandidati potrebnu dokumentaciju dostavljaju isključivo u preslikama.
  Nakon odabira kandidata, odabrani kandidat dostavit će poslodavcu originale dokumenata ili ovjerene preslike orginala.
  Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
  Rok natječaja je osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Škole.
  Prijave i dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Škole:
  Osnovna  škola Stjepana Ivičevića Makarska, Ante  Starčevića 14, 21300 Makarska,
  (s naznakom „Za natječaj- Osposobljavanje za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva (30+)“).  
  Prijave s nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.
  Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Škole.


Poslodavac


Osnovna škola STJEPANA IVIČEVIĆA
pismena zamolba: A.Starčevića 14, 21300 Makarska