JAVNOBILJEŽNIČKI VJEŽBENIK / VJEŽBENICA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.12.2018.
13.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Hrvatska javnobilježnička komora na temelju  članka 123. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93 , 29/94, 16/07, 75/09 i 120/2016) objavljuje
NATJEČAJ
za prijam javnobilježničkog vježbenika u ured javnog bilježnika sa sjedištem u
SPLITU - jedan javnobilježnički vježbenik.
Kandidat mora ispunjavati uvjete iz članka 13. st.1. točka 1, 2, 3, 6, 7 i 8 Zakona o javnom bilježništvu.
Prijavi treba priložiti:
- životopis kandidata,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,
- diplomu pravnog fakulteta,
- uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak,
- vlastoručno potpisanu izjavu da će ukoliko bude imenovan za javnobilježničkog vježbenika napustiti svaku drugu naplatnu službu ili kakvo drugo naplatno zaposlenje ili članstvo u tijelu pravne osobe koja obavlja kakvu gospodarsku djelatnost.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Hrvatska javnobilježnička komora Zagreb, Radnička cesta 34, s naznakom "Natječaj za javnobilježničkog vježbenika HJK-O-265/18".
 

Poslodavac


JAVNA BILJEŽNICA MILA ČIPČIĆ
pismena zamolba: RADNIČKA CESTA 34, 10000 ZAGREB