PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA ILI MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U PRIJAVNO-DOJAVNOJ JEDINICI


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
7.11.2018.
15.11.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
4 godine
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje
NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:
1.Prvostupnik sestrinstva ili medicinska sestra/tehničar u Prijavno-dojavnoj jedinici
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj
Mjesto rada: Gospić
Radni odnos: na neodređeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Uvjeti:
• završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij sestrinstva,
• odobrenje za samostalan rad,
• položen stručni ispit,
• najmanje četiri godine radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine
ILI
• srednja stručna sprema – medicinska sestra/tehničar,
• odobrenje za samostalan rad,
• položen stručni ispit,
• najmanje šest godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine
odnosno
• završena srednja medicinska škola po petogodišnjem programu obrazovanja za zanimanje
medicinska sestra/tehničar opće njege,
• odobrenje za samostalan rad,
• najmanje šest godina radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine.
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
• zamolbu,
• životopis,
• osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
• elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu,
• dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
• preslika diplome odnosno svjedodžbe završnog ispita srednje škole,
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za one koji su završili petogodišnje obrazovanje programa za zanimanje medicinska sestra/tehničar opće njege,
• važeće odobrenje za samostalan rad.
Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
pismena zamolba: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije Vil