MEDICINSKI/A TEHNIČAR/SESTRA


Radno mjesto


DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.1.2021.
19.1.2021.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
NATJEČAJ
 
           za prijam u radni odnos  na određeno vrijeme
 
jednu medicinsku sestru/tehničara,za rad na trijaži u Daruvaru.
 
 Uvjeti  – SSS završena srednja Medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad,  poznavanje rada na računalu,  vozački ispit B kategorije.
 
 Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti dokumentaciju u presliku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: životopis, domovnicu, svjedodžbu o završenoj srednjoj  školi, uvjerenje o položenom stručnom  ispitu /za kandidate koji su u obvezi polaganja stručnog ispita/, odobrenje za samostalan rad /licenca/, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu, vozačku dozvolu.
 
Obavještavaju se svi kandidati koji će se javiti na raspisani natječaj da Bjelovarsko-bilogorska županija ima otvoren javni poziv o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija koje obuhvaćaju slijedeće mjere: 
- subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije - do 20.000 kuna godišnje;
- subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, - do 2.000 kuna mjesečno;
- subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku - do 50% iznosa godišnje.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Dom zdravlja pridržava pravo provesti testiranje /provjera znanja, sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine/ kao i usmeni razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog Zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.Dom zdravlja obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se  na adresu: Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, J.Jelačića 13c, 43000 Bjelovar, s naznakom: “za natječaj”.Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na  Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije pridržava pravo poništenja natječaja.
Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Doma zdravlja.
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE
  • pismena zamolba: J.Jelačića 13c Bjelovar