KUHAR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
1 godinu
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnatelj Učeničkog doma Tina Ujevića Zagreb, Avenija Gojka Šuška 4, na temelju odluke Domskog odbora,
raspisuje
OGLAS
za radno mjesto
kuhar/ica: 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme M/Ž
Uvjeti:
• SSS ugostiteljskog smjera /1 godina radnog iskustva
Uz pismenu prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti :
- dokaz o stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenom presliku
- uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku ili ovjerenom presliku
- elektronički zapis HZMO prijave na mirovinsko osiguranje u izvorniku ili ovjerenom presliku
- kopiju domovnice
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma na adresu: Učenički dom Tina Ujevića Zagreb, Avenija Gojka Šuška 4, s naznakom „Za oglas - kuhar u učeničkom domu“ .
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni usmeno ili putem mrežnih stranica Doma u zakonskom roku.

Poslodavac


UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA
  • pismena zamolba: Avenija Gojka Šuška 4, Zagreb