SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
1 godinu
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB
raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme na radno mjesto
- III. vrste, ostala radna mjesta na Veterinarskome fakultetu, interni naziv: spremač/ica - 1 izvršitelj.
Uvjeti:
- srednja stručna sprema,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
- znanje engleskog jezika.
Uz prijavu na natječaj kandidati  trebaju priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o ispunjavanju uvjeta.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće biti razmatrane.
Prijave s potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u Prijemni ured Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, (prizemlje), Heinzelova 55, 10000 Zagreb, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Poslodavac


Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
pisana zamolba: Heinzlova 55, Zagreb