STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA U RAČUNOVODSTVU


Radno mjesto


VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.1.2021.
21.1.2021.

Posloprimac


Ekonomija
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hallerova aleja 7, Varaždin, raspisuje

NATJEČAJ

Za zapošljavanje jednog/e zaposlenika/ce (m/ž) na radno mjesto položaj I. vrste – Stručni/a suradnik/ca, interni naziv: Stručni/a suradnik/ca u računovodstvu na neodređeno vrijeme, uz ugovaranje probnog rada od 6 mjeseci, na puno radno vrijeme.

Pristupnici su dužni pored općih uvjeta ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • diplomski sveučilišni studij ekonomije (VSS),  
  • dobro poznavanje rada na računalu (MS office),
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima prvenstveno u sustavu visokog obrazovanja,
  • poznavanje proračunskog računovodstva,
  • sposobnost komuniciranja sa strankama.

Prijavi na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti životopis, presliku diplome s tim da se prije sklapanja ugovora o radu prilaže ovjerena preslika ili izvornik, potvrdu HZMO o radnom stažu, dokazi o poznavanju rada na računalu i engleskog jezika te dokaz o državljanstvu. Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o naprednom znanju hrvatskog jezika.

Osobe koje se u prijavi za natječaj pozivaju na prednost pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima dužni su, sukladno tim propisima, dostaviti propisanu dokumentaciju.

Pristupnici/e koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. tog Zakona.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Postupak izbora će se provesti sukladno Pravilniku o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zapošljavanje na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Ugovor s izabranim/om kandidatom/kinjom potpisat će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Prijave na natječaj primaju se u roku  8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu:
Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000 Varaždin.

Opis poslova: poslovi stručnog/e suradnika/ce u računovodstvu.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GEOTEHNIČKI FAKULTET
  • pismena zamolba: Hallerova aleja 7, Varaždin