RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - PROJEKT "ZAŽELI" - FAZA 2


Radno mjesto


TOVARNIK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
25
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine

Nije važno

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 4/13, 14/13, 1/18, 6/18/, 3/20, pročišćeni 9/20), te Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava Klasa: 910-04/17-09/92, ur.br: 524-06-01-02/1-20-99 od 18. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Zaželi - Program zapošljavanje žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0079. od 18. lipnja 2020. godine Općina Tovarnik raspisuje:


JAVNI POZIV


za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tovarnik za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi“ – faza II – programa zapošljavanja žena na području Općine Tovarnik - radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
1.   Broj traženih radnica: 25 osoba
2.   Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 12 mjeseci
3.   Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4.   Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Tovarnik
5.   Javni poziv vrijedi:  od 31.07.2020.  –  10.08.2020.g.
6.   Radno iskustvo: Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 
7.   Opis poslova:
 

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.


 8.   Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem


9. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:


- prijava za posao
- životopis  (uz obveznu naznaku kontakt broja)
- preslika osobne iskaznice
- preslika dokaza o završenoj školi
- potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
-  potvrdu izdanu od HZMO o stažu ( e-ispis)
- vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje  (može se preuzeti na stranicama Općine Tovarnik www.općina-tovarnik.hr
- vlastoručno potpisanu privolu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim internetskim stranicama Općine Tovarnik.
 
Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:
Općina Tovarnik, A.G.Matoša 2, 32249 Tovarnik, putem pošte (preporučeno) ili osobno najkasnije do 10.08.2020. godine s naznakom:
 
„Javni poziv – Projekt  „Zaželi “ – faza II – programa zapošljavanja žena na području Općine Tovarnik– NE OTVARAJ“

Podnositeljice su (ako pripadaju), u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 8 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni poziv će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Tovarnik –www.općina-tovarnik.hr.                                            

 

Poslodavac


OPĆINA TOVARNIK
 • pismena zamolba: A.G.MATOŠA 2, 32249 TOVARNIK