Ukupno zapošljavanje iz evidencije HZZ-a
I. - II. 2019.

22.017

Ukupno prijavljena slobodna radna mjesta
I. - II. 2019.

48.053

Ukupni korisnici mjera APZ
I. - II. 2019.

33.649

Trenutačni broj nezaposlenih
134.338

Trenutačno objavljena slobodna radna mjesta
19.777

Stopa anketne nezaposlenosti RH (Eurostat)
VII. - IX. 2018.

7,3%

Stopa anketne nezaposlenosti EU 28 (Eurostat)
VII. - IX. 2018.

6,6%

Stopa registrirane nezaposlenosti (DZS)
II. 2019.

10,2%