FARMACEUTSKI TEHNIČAR / TEHNIČARKA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
10
  • Na određeno; povećan opseg posla
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2018.
14.11.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Traži se pripravnik

Opis poslova: osposobljavanje za samostalan rad u zvanju farmaceutski tehničar/ka odnosno sudjelovanje na poslovima struke.
Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natječaj br. 2181-183-1738/18- ne otvarati“ te istoj priložiti:                                                                             
- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
- životopis
- preslik domovnice
- preslik osobne iskaznice (obostrano)
- izvod iz matice rođenih
- preslik svjedodžbe o završnom obrazovanju                     
-  preslik svjedodžbi sva četiri razreda srednje zdravstvene škole (ako je kandidat pohađao zdravstvenu školu)                                                                              
- isprava kojoj se dokazuje poznavanje engleskog ili drugog stranog  jezika u govoru i pismu                                       
- isprava  kojoj se dokazuje poznavanje rada na računalu u MS office okruženju
- potvrdu o radnom stažu od Područnog ureda Mirovinskog osiguranja
- preslik prijavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete mjere-  Pripravništva, ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, kao i nepotpisanu prijavu na natječaj će se odbaciti bez pozivanja kandidata.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete aktivne politike zapošljavanja- mjera Pripravništva  te ovog natječaja, zaključit će se odgovarajući Ugovor po prethodnoj pozitivnoj ocjeni zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.   Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Poslodavac


LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
pismena zamolba: LJUDEVITA POSAVSKOG 12/B, 21000 SPLIT