RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU


Radno mjesto


DARDA, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
10
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
31.7.2020.
14.8.2020.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Opis posla: pružanje odgovarajuće pomoći i podrške osobama starije životne dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom.

Projekt "Zaželi - program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Svaka zaposlenica će biti u obavezi završiti verificirani obrazovni program osposobljavanja prema dogovoru s poslodavcem i vlastitim potrebama. Troškovi osposobljavanja podmirit će se iz sredstava projekta.

Za prijavu na natječaj kandidatkinje  moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • punoljetnost,
 • završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje,
 • prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a, bez obzira na duljinu prijave.

Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Kandidatkinje su obavezne prije potpisivanja ugovora o radu priložiti odgovarajuću potvrdu ukoliko ispunjavaju neki od posebnih uvjeta pripadnosti jednoj od skupina na koje ovaj natječaj stavlja naglasak.
Od kandidatkinja se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, dosljednost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

Potrebna dokumentaciju za prijavu na natječaj:
 1. životopis,
 2. preslika osobe iskaznice,
 3. preslika dokaza o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg završenog stupnja obrazovanja),
 4. potvrdu o vođenju u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanja (datum izdavanja potvrde treba biti nakon datuma objave ovog oglasa),
 5. ispis radnog staža iz e-knjižice HZMO-a.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavom na natječaj kandidatkinje su suglasne da udruga Romski resursni centar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Mjesto rada je općina Darda (Darda, Uglješ, Mece i Švajcarnica).


 
 

Poslodavac


ROMSKI RESURSNI CENTAR DARDA
 • osobni dolazak: SV. I. KRSTITELJA 109, 31326 DARDA
 • najava na telefon: 031 740643
 • e-mailom: rkuddarda@gmail.com