KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
29.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


kuhar
  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
5 godina
Opis posla: pripremanje obroka u dječjem vrtiću.

Potrebna dokumentacija:
- zamolba
- životopis
- potvrda (svjedodžba) o završenom obrazovanju

Uvjeti: položen vozački ispit B kategorije

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Poslodavac


Dječji vrtić Bambi
  • e-mailom: vrticbambici@gmail.com