RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU


Radno mjesto


PLOČE, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
30.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra“ KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-441 od 21. rujna 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda KLASA: 303-01/18-01/01, URBROJ: 2165-03-18-11, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u financijskom razdoblju 2014.-2020. „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0192, čl. 29 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19), Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje
 
 
OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
projekt „ZAŽELI danas za bolje sutra–Grad Ploče“
 
 
Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:
 1. Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „ ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče “ – 1 izvršitelj
   
Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
 
 1. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 14.02.2021. godine
   
 2. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
   
 3. Mjesto rada:  područje Grada Ploča (Mjesni odbori: Ploče, Rogotin, Šarić Struga, Banja, Komin, Stablina,  Baćina, Peračko Blato, Staševica, Crpala-Spilice-Gnječi, Plina Jezero)
   
5.    Opis poslova: Obavljanje kućanskih poslova
 • pomoć u dostavi lijekova, namirnica i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora
 • briga o higijeni krajnjih korisnika
 • pomoć u socijalnoj integraciji
 • pomoć pri odlasku u šetnju
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova
   
  6.  Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
   
 • < >hrvatsko državljanstvo
 • najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • vodi se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
   
Prednost imaju:
- starije od 50 godina
- žene s invaliditetom
- žrtve trgovanja ljudima
- žrtve obiteljskog nasilja,
-  azilantice,
- mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., 
- liječene ovisnice,
- povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
- pripadnice romske nacionalne manjine,
- osobe slabijeg imovinskog stanja
- beskućnice
- majke djece s 3 ili više malodobne djece
- majke djece s teškoćama u razvoju
- samohrane majke
- žene s položenim vozačkim ispitom i osobnim automobilom
 
Kandidatkinje su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).
 
7. Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti:
 • < >Preslika Osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena
 • Potvrdu HZZ-a o statusu nezaposlene osobe (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)
 
NAPOMENA:
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu u roku od 8 dana na adresu:
GRAD PLOČE, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, putem pošte ili osobno u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „ZAŽELI danas za bolje sutra–Grad Ploče.
O ishodu izbora kandidatkinje koja ispunjava tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Grad Ploče zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.
 
 

Poslodavac


GRAD PLOČE
 • pismena zamolba: 20340 PLOČE, TRG KRALJA TOMISLAVA 23