VOZAČ/VOZAČICA PRIJEVOZNOG VOZILA


Radno mjesto


DRENOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
31.7.2020.
10.8.2020.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:   022-01/20-01/467
URBROJ: 2212/01-05-20-02
Drenovci, 28.srpnja  2020. godine

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.2.06.0140, za projekte koji se financiraju iz Europskog  socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I, Broj poziva: UP.02.2.2.06  od 13.srpnja 2020. godine te članka 47. Statuta Općine Drenovci općinski načelnik općine Drenovci  raspisuje
 
O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u općini Drenovci
 
Općina Drenovci, Drenovci, Toljani 1, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u općini Drenovci.
 
Trajanje radnog odnosa: Za vrijeme trajanja projekta
Radno mjesto broj 1:  Vozač prijevoznog vozila,
Radno mjesto broj 2: Pratitelj starijih osoba.
Mjesto rada: prijevoz  i pratnja starijih  osoba iz Općine Drenovci u svrhu obavljanja neophodnih poslova izvan vlastitog doma kao što je odlazak liječniku, u bolnicu, crkvu ili na druga mjesta prema potrebi starijih osoba.
Opis poslova za radno mjesto broj 1: Vozač prijevoznog vozila – zbog velike udaljenosti između mjesta u općini Drenovci i mjesta gdje se u određenom trenutku neophodne usluge za starije osobe dostupne, vrijeme koje se provede na prijevoz i pratnju je do dva sata te je neophodno imati vozača koji će vršiti posao vozača prijevoznog vozila.
Opis posla za radno mjesto broj 2: zadužen za pratnju starijih osoba iz Općine Drenovci u svrhu obavljanja neophodnih poslova izvan vlastitog doma kao što je odlazak liječniku, u bolnicu, crkvu ili na druga mjesta prema potrebi starijih osoba.
Vrijeme početka i trajanja rada: 13.kolovoza 2020.godine do 12.srpnja 2022.godine.
Uvjeti za mogućnost rada su:
 
 
Uz prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati trebaju priložiti za oba radna mjesta slijedeće dokaze:
 
  1. Preslika osobne iskaznice,
  2. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  3. Dokaz o završenoj školi odnosno obrazovanju- srednja stručna sprema (SSS)
  4. Preslika vozačke dozvole B-kategorije.

    Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave na ovaj Oglas podnose se u Općini Drenovci, Drenovci, Toljani 1, s naznakom „Prijava na oglas za „ radno mjesto broj 1: Vozač prijevoznog vozila„ ili „radno mjesto broj 2:- Pratitelj starijih osoba, u roku od osam dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obavješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


OPĆINA DRENOVCI
  • pismena zamolba: 32257 Drenovci, Toljani 1