POMOĆNIK/POMOĆNICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


Radno mjesto


LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
3
Na određeno; novootvoreni poslovi
25 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
3.8.2020.
11.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno

Na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić Smjehuljica, raspisuje
 
                                                                              N A T J E Č A J
                                            za obavljane poslova pomoćnika/ce djeci s teškoćama u razvoju
 
POMOĆNIK/ICA DJECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU   -   3 izvršitelja na određeno vrijeme od 01.09.2020. do 31.08.2021.g. u nepunom radnom vremenu (25 sati tjedno)

Uvjet: srednjoškolsko obrazovanje bez obzira na smjer obrazovanja.

Prijavi na natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
 - životopis
- domovnicu (preslika)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
- elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.
Kandidati/kinje će biti obaviješteni/e o rezultatima natječaja  roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Opis poslova: pomoć djeci s teškoćama u razvoju.Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA
  • pismena zamolba: A. Nemčića 13, Ludbreg