SERVIR / SERVIRKA


Radno mjesto


LUDBREG, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
3.8.2020.
11.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Smjehuljica, Ludbreg  raspisuje
 
                                                              N A T J E Č A J
                            za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radnom mjestu

 
SERVIR/KA
- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI: srednjoškolsko obrazovanje berz obzira na smjer obrazovanja.

Probni rad: 3 mjeseca

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
 - životopis
- domovnicu (preslika)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
- elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a ne stariji od mjesec dana
 
Prijave s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:
Dječji vrtić Smjehuljica, Antuna Nemčića 13, 42230 Ludbreg.


Nepotpune,  nepravodobne i prijave primljene elektronskim putem  neće se razmatrati.
O ishodu ovog javnog poziva kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Opis poslova: serviranje i distribucija hrane.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA
  • pismena zamolba: A. Nemčića 13, Ludbreg