VATROGASAC/VATROGASICA


Radno mjesto


NOVA GRADIŠKA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.4.2019.
23.4.2019.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Kategorija B
Nije važno
Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška, Maksimilijana Benkovića 11, 35400 Nova Gradiška, na temelju čl. 22, stavak 2. podst. 11 Statuta JVP Nova Gradiška, a sukladno Zakonu o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09) i Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu (NN 80/10)
                                                                              r a s p i s u j e
                                                                          JAVNI NATJEČAJ
                                                                            za radno mjesto
Vatrogasac/vatrogasica (1 izvršitelj) – na neodređeno vrijeme.

1. Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati:
- Da nije starija od 30 godina (kod prvog zaposlenja kao vatrogasac)
- Da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera
- Da je tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove,
- Da nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, protiv sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
- Položen stručni ispit za vođenje vatrogasnih intervencija ili polaganje istoga u zakonskom roku
- Položen vozački ispit „B“ kategorije
2. Dodatni uvjeti:
- Da je najmanje 2 godine obavljao poslove operativnog vatrogasca u DVD-u
3. Prijavi se prilažu:
- Životopis
- Dokaz o stručnoj spremi,svjedodžbu o završnom ispitu o stjecanju srednje stručne spreme vatrogasnog smjera,
- Domovnica
- Potvrda o nekažnjavanju
- Važeća liječnička svjedodžba
- Preslika vozačke dozvole
- Dokaz o obavljanju operativnih poslova vatrogasca u DVD-u.
4. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola
5. Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na Internet stranicama HZZ-a uz napomenu za javni natječaj : „Ne otvaraj“, na adresu JVP Nova Gradiška, Maksimilijana Benkovića 11, putem pošte ili osobno.
6. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka za prijave.
7. Prijave koje nisu pristigle u propisanom roku ili nisu kompletne neće se razmatrati.
 

Poslodavac


Javna vatrogasna postrojba Nova Gradiška
  • pismena zamolba: M. BENKOVIĆA 11, 35400 NOVA GRADIŠKA