POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDA IZ PODRUČJA DRUŠTVENIH ZNANOSTI, POLJE KINEZIOLOGIJA, GRANA SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA, ZA RAD NA HRZZ PROJEKTU „P


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
1.10.2018.
31.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
SPLIT
TESLINA 6. 
Raspisuje                                                      
N A T J E Č A J
za izbor  
u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja Društvenih znanosti, polje Kineziologija, grana Sistematska kineziologija, za rad na HRZZ projektu „Predplanirana i reaktivna agilnost; razvoj i validacija specifičnih metoda mjerenja, utvrđivanje faktora utjecaja i učinkovitost transformacijskih postupak“ na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu - 1 izvršitelj.
UVJETI:
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)
Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis s osvrtom na Dodatne kriterije, odgovarajuću diplomu i dokaz o državljanstvu.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje kineziologija. Prednost će imati pristupnici s iskustvom u istraživačkom radu u području istraživanja sportskih performansi u timskim sportovima.
Dodatni kriteriji:
  • sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu (status znanstvenog novaka na znanstveno istraživačkim projektima i sl.) objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama
  • usavršavanje i boravci u inozemstvu 
Pristupnici na natječaj obvezno dostavljaju priloge i popise radova, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja (sve u tiskanom i digitalnom obliku(CD)).
Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 
Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: KINEZIOLOŠKI FAKULTET, TESLINA 6, 21000 SPLIT
Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatu natječajnog postupka.

Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
pismena zamolba: TESLINA 6, 21000 SPLIT