Pronađeno oglasa: 162 za pojam DOKTOR

rezultata po stranici:
  sortiranje:
DOKTOR MEDICINE SPECIJALIST OPĆE / OBITELJSKE MEDICINE ILI DOKTOR MEDICINE
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: KARLOVAC
Traženo radnika: 2
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE SPECIJALISTA PEDIJATAR
Mjesto rada: ČAZMA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA MEDICINE SPECIJALIST PEDIJATRIJE
Mjesto rada: DARUVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA OBITELJSKE MEDICINE
Mjesto rada: SIRAČ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: ČAZMA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: DEŽANOVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: VUKOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
Rok za prijavu: 9.12.2020.
II. SPECIJALIST / ICA KLINIČKE CITOLOGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH
Rok za prijavu: 10.12.2020.
KONTROLOR / KONTROLORKA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)
Mjesto rada: ČAKOVEC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
3. LIJEČNIK / CA SPECIJALIST / ICA TRANSFUZIJSKE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Rok za prijavu: 10.12.2020.
1. LIJEČNIK / CA SPECIJALIST / ICA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE S UŽOM SPECIJALIZACIJOM IZ GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Rok za prijavu: 10.12.2020.
2. LIJEČNIK / CA SPECIJALIST / ICA OPĆE INTERNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Rok za prijavu: 10.12.2020.
KONTROLOR / KONTROLORKA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)
Mjesto rada: VARAŽDIN
Traženo radnika: 2
Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE FIZIKA ILI GEOFIZIKA ILI POLJE INTERDISCIPLINARNE PRIRODNE ZNANO
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET, SPLIT
Rok za prijavu: 4.1.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: KOPRIVNICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
KONTROLOR / KONTROLORKA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
KONTROLOR / KONTROLORKA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)
Mjesto rada: SISAK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
KONTROLOR / KA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)
Mjesto rada: KRAPINA
Traženo radnika: 2
Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA MEDICINE SPECIJALIST / ICA HITNE MEDICINE ILI DOKTOR / ICA MEDICINE
Mjesto rada: VODICE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 9.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: VUKOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
Rok za prijavu: 9.12.2020.
KONTROLOR / KA ZAVODA ZA MEDICINSKE POSLOVE (RADNO MJESTO I. VRSTE)
Mjesto rada: PAZIN
Traženo radnika: 1
Poslodavac: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU IZ ENDOKRINOLOGIJE I DIJABETOLOGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU IZ GASTROENETEROLOGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
Rok za prijavu: 10.12.2020.
DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU IZ HEMATOLOGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
Rok za prijavu: 10.12.2020.