RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA


Radno mjesto


KULA NORINSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
8
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
7.2.2019.
21.2.2019.
Terenski rad

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Opis poslova: radnik za pomoć u kući, pomoć i potporu starijim i osobama u nepovoljnom položaju. Program Zaželi.
 

Općina Kula Norinska                                 

KLASA: 112-03/19-01/02
URBROJ: 2148/02-19-2
Kula Norinska,    veljače 2019. god.


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020,. Kodni broj UP.02.1.1.05.0191 , projekt pod nazivom “ ZAŽELI I OSTVARI“ , nositelj projekta: Grad Metković, partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, općina Kula Norinska, Udruga Dobra Metković te članka 44. Statuta Općine Kula Norinska („Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije“, broj 6/13 i 05/18) gradonačelnik Općine Kula Norinska objavljuje
 
                                                           OGLAS
                      Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu
                “Zaželi – program zapošljavanja žena“  ,  “ZAŽELI I OSTVARI“

Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Kula Norinska za potrebe aktivnosti u sklopu projekta “ Zaželi – program zapošljavanja žena“ , “ Zaželi i ostvari“- radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom
Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 1. Broj traženih osoba: 8
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseca, uz probni rad 3 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje općine Kula Norinska
 5. Opis poslova:
 6. pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 7. briga o osobnoj higijenikorisnika
 8. pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
 9. pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
 10. pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
 11. pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
 12. pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
 13. i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju
 
Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje četiri krajnja korisnika. Po završetku rada s krajnjim korisnicima , dijelu žena uključenih u projektne aktivnosti , projektom će se omogućiti povećanje znanja i vještina kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje, kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada.
 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. da su u evidenciji nezaposlenih HZZ-a;
 4. najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
s posebnim naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi      ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, osobe slabijeg imovinskog stanja.
 
 1. Kandidati za javni oglas su dužni priložiti:
   
 2. potpisanu prijavu za posao
 3. životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja)
 4. presliku osobne iskaznice
 5. presliku dokaza o završenoj školi (osnovna ili srednja škola)
 6. potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave oglasa)
 7. dokaz o radnome stažu ( ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
   
 8. Podaci o plaći
Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
 
NAPOMENA: Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja
Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene sa invaliditetom: Rješenje o invaliditetu)
Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskome roku
Općina Kula Norinska zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja
Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
OPĆINA KULA NORINSKA, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska , putem pošte ili osobno, u roku 14 dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zatvorenoj koverti s naznakom “Za natječaj- ZAŽELI I OSTVARI Program zapošljavanja žena“
Javni oglas bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici Općine Kula Norinska www.kulanorinska.hr .
 
 
 
 
 
Poslodavac


OPĆINA KULA NORINSKA
 • osobni dolazak: RUJNIČKA 1 , KULA NORINSKA
 • pismena zamolba: Rujnička 1 , Kula Norinska