Pronađeno oglasa: 107 za pojam DOKTOR

rezultata po stranici:
  sortiranje:
DOCENT / DOCENTICA U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA INTERNA MEDICINA NA KATEDRI ZA SESTRINSTVO.
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 24.2.2021.
ASISTENT / ASISTENTICA U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA, NA KATEDRI Z
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 24.2.2021.
DOKTOR / ICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VIDENTIS d.o.o. za stomatološku djelatnost
Rok za prijavu: 25.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ PULMOLOGIJE
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Rok za prijavu: 9.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Rok za prijavu: 9.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE IZ HITNE MEDICINE
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Rok za prijavu: 9.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Rok za prijavu: 9.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ KLINIČKE RADIOLOGIJE
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Rok za prijavu: 9.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE ZA SPECIJALIZACIJU IZ ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE
Mjesto rada: ZABOK
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
Rok za prijavu: 9.2.2021.
DOKTOR / ICA MEDICINE ZA RAD U ORDINACIJI OPĆE / OBITELJSKE MEDICINE ZAGREB - NOSITELJ TIMA
Mjesto rada: ZAGREB-SUSEDGRAD
Traženo radnika: 1
Poslodavac: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICI za opću/obiteljsku medicinu
Rok za prijavu: 1.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: VINKOVCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
Rok za prijavu: 2.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST / SPECIJALISTICA
Mjesto rada: RIJEKA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE-SPECIJALIST / SPECIJALISTICA
Mjesto rada: RIJEKA
Traženo radnika: 3
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.2.2021.
DOKTOR / ICA MEDICINE SPECIJALIST
Mjesto rada: RAB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.2.2021.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST / SPECIJALISTICA
Mjesto rada: MALI LOŠINJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.2.2021.
DOKTOR / ICA MEDICINE SPECIJALIST / ICA
Mjesto rada: KRK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.2.2021.
POSLIJEDOKTORAND NA PROJEKTU TTP-2018-07-3554 "EXOTIC NUCLEAR STRUCTURE AND DYNAMICS"
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET
Rok za prijavu: 22.2.2021.
POSLIJEDOKTORAND NA PROJEKTU HRZZ-IP-2018-01-8570 "ELEKTRONI, KAONI I NEUTRONI U PRECIZNIM MJERENJIMA SVOJSTAVA HADRONA I JEZGARA"
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET
Rok za prijavu: 22.2.2021.
POSLIJEDOKTORAND NA PROJEKTU IPS-2020-01-6126 "MODULACIJA POLIFENOLNOG PROFILA VOĆA USLIJED FIZIKALNIH TRETMANA NAKON BRANJA"
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET
Rok za prijavu: 22.2.2021.
SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Rok za prijavu: 30.1.2021.
SPECIJALIST / ICA HITNE MEDICINE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 3
Poslodavac: OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Rok za prijavu: 30.1.2021.
SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA IZ DERMATOLOGIJE I VENEROLOGIJE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Rok za prijavu: 30.1.2021.
SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA IZ PEDIJATRIJE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 2
Poslodavac: OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Rok za prijavu: 30.1.2021.
SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Rok za prijavu: 30.1.2021.
SPECIJALIZANT / SPECIJALIZANTICA IZ INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE
Mjesto rada: BJELOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Rok za prijavu: 30.1.2021.