MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
25.3.2020.
2.4.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
Opis poslova: Procjena općeg zdravstvenog stanja prilikom prijama i izbor liječnika, stomatologa i ginekologa, praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika (tjelesnog i psihičkog) kroz praćenje rasta i razvoja, promatranje i evidencija, nadzor nad redovnim cijepljenjem i zdravstvenim kontrolama, savjetodavno-edukativni rad s roditeljima korisnika na boravku i higijensko- epidemiološki nadzor, organiziranje pružanja zdravstvenih usluga kroz pratnju pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštiti i specijalističkih zdravstvenih usluga, savjetodavno – edukativni rad s roditeljima pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga, suradnja sa liječnikom primarne zdravstvene zaštite, savjetodavni rad i podrška korisnika, neposredno pružanje zdravstvenih usluga - prepoznavanje hitnih stanja i pružanje prve pomoći, provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata, rad na zaštiti i unaprjeđivanju zdravlja, održavanje higijene, primjena mjere kontrole zaraze, provođenje zdravstvenog odgoja, podjela i kontrola propisane terapije. Sudjeluje u sastavljanju jelovnika. Vrši nabavku i vodi evidenciju potrošnje lijekova i sanitetskog materijala.
Provodi njegu korisnika u dobi od 0 do 1 godine što uključuje: njegu lica i tijela, previjanje pelena, presvlačenje i higijenu, a za korisnike u dobi od 1 do 3 godine njegu lica i tijela, zuba, previjanje pelena, presvlačenje, higijenu nakon hranjenja nesamostalne djece i pomoć pri obavljanju fizioloških potreba djeteta.
Sudjeluje u radu stručnog tima i surađuje sa svim relevantnim institucijama.

N A T J E Č A J 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: MEDICINSKA SESTRA
 
Uvjeti (opći i posebni) :                         
 
       a)   srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
       b)  1 godina radnog iskustva u struci
       c)   stručni ispit
       d)   probni rad: 3 mjeseca
 
 Uz prijavu na natječaj kandidati su  dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- preslika domovnice i osobne iskaznice
- elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) 
Prijave s prilozima kandidati podnose  Dječjem domu Maestral Split, Jurja Šižgorića 4 u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. 
Ova obavijest objavit će se i na web stranici Doma http://www.ddmaestral.hr


Poslodavac


DJEČJI DOM MAESTRAL SPLIT
  • pismena zamolba: JURJA ŠIŽGORIĆA 4, 21000 SPLIT