KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
19.6.2019.
22.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

1 godinu
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Pinokio“ Bjelovar, raspisuje

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 24 mjeseca rad na projektu "Vrtići po želji roditelja", prijavljenog na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku "Vrtići za skladniji život" objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unaprjeđenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

1. KUHAR/KUHARICA - 1 ( jedan/jedna ) izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena- rad u poslijepodnevnom radu vrtića

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- domovnicu
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
- dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
    a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
    b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
- elektronički zapis radnopravnog statusa (ne stariji od mjesec dana)

Prijave na natječaj  s dokazima o ispunjavanju uvjeta (u preslici) podnose se u roku od 10 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu: DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“, 43 000 Bjelovar, Milana Šufflaya 6 ili na e-mail adresu: pinokio.vrtic@gmail.com, sa napomenom „Za natječaj – Vrtići po želji roditelja“
NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Pinokio“, Bjelovar dana 19.06.2019.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
  • osobni dolazak: MILANA ŠUFFLAYA 6, BJELOVAR
  • pismena zamolba: Milana Šufflaya 6, Bjelovar
  • e-mailom: pinokio.vrtic@gmail.com