LIKVIDATOR / LIKVIDATORICA KONTROLOR ZA POTREBE SLUŽBE ZA EKONOMSKE FINANCIJSKE POSLOVE


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.9.2018.
20.9.2018.

Posloprimac


 • opća gimnazija
 • ekonomija
 • komercijalist

Srednja škola 4 godine
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Nije važno
„Na temelju Odluke v.d. ravnatelja Kliničkog bolničkog centra Split, raspisuje se 
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos (m/ž)
II.        RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME
5.   likvidator  kontrolor  za potrebe Službe za ekonomske financijske poslove         - 2 izvršitelja
 
Uvjeti:
 • SSS obrazovanje (ekonomist, komercijalist ili gimnazija)
 • poznavanje engleskog jezika
 • znanje rada na PC-u 
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • zamolba
 • životopis
 • preslik svjedodžbe o završenoj školi
 • izjava o poznavanju engleskog jezika
 • dokaz o znanju rada na PC-u (potvrda ovlaštene ustanove o znanju rada na PC-u ili preslik
  svjedodžbe o pohađanju nastave iz predmeta informatike)
Nepravovremene prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i one u kojima u zamolbi nije jasno naznačeno radno mjesto na koje se osoba prijavljuje, izuzet će se iz razmatranja, a dokumentacija će biti vraćena kandidatima.
Ukoliko se osoba javlja na Natječaj za više radnih mjesta, dužna je za svako radno mjesto dostaviti potpunu traženu dokumentaciju.
KBC Split pridržava pravo dodatnih testiranja odnosno razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno na razgovor objavit će se na Web stranici KBC Split. Kandidati su dužni pratiti objave poziva za pisano testiranje odnosno razgovor na Web stranici KBC Split (rubrika: Natječaji/natječaji za posao). 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
Prijavom na ovaj Natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog Natječaja. 
Prijave kompletirane potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  dostavljaju se u Prijemnu kancelariju – soba br. 1, u Upravnoj zgradi Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, Split ili poštom na istu adresu. 
KBC Split pridržava pravo poništenja Natječaja u cijelosti, kao i dijela Natječaja ne navodeći pritom razloge poništenja. 
Rok za podnošenje molbe je osam (8) dana od dana objave Natječaja.“

Poslodavac


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
pismena zamolba: SPINČIĆEVA 1, 21000 SPLIT