MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


PETRINJA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
 • Na određeno; zamjena
 • mogućnost zapošljavanja umirovljenika

Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
30.6.2020.
17.7.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Kategorija B
1 godinu
DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE
ODRASLE OSOBE PETRINJA
Vladka Mačeka 28,  Petrinja
OIB: 53841043771
e-mail: uprava@dpbo-petrinja.hr
www.dpbo-petrinja.hr
' 044/813-728  7 044/815-344
Ur. broj: 2176-126-791/20
Petrinja 30. lipnja 2020. godine
Na temelju članka 31. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, raspisuje se
NATJEČAJ
za radno mjesto:
medicinska sestra/medicinski tehničar – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, zamjena za vrijeme dužeg bolovanja
Uvjeti:
 • srednja škola za medicinsku sestru/ tehničara
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • 1 godina radnog iskustva
 • položen vozački ispit
  Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti:
 • životopis
 • presliku domovnice
 • presliku završne svjedodžbe srednje škole
 • presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu
 • presliku odobrenja za samostalan rad
 • originalno uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
   
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti potrebnu dokumentaciju (u izvorniku ili ovjerenoj preslici).
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE PETRINJA
Vlatka Mačeka 28
44250 Petrinja
s naznakom: „PRIJAVA NA NATJEČAJ-MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR-NE OTVARATI“
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.
O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


                                                                    
 

Poslodavac


Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
 • pismena zamolba: Vlatka Mačeka 28, Petrinja 44250